สินค้าของเรา

 ฟาร์มผักของเราปลุกผักไฮโดรโพนิกส์ 4 ชนิด ประกอบด้วย


     1.กรีนโอ๊ค (Green Oak)


     2.เรดโอ๊ค (Red Oak)


     3.เรดคอรัล (Red Coral)


     4.ฟิเล ไอซ์เบิร์ก (Fillie Iceburg)

  • กรีนโอ๊ค (Green Oak)

  • เรดโอ๊ค (Red Oak)

  • เรดคอรัล (Red Coral)

  • ฟิเล ไอซ์เบิร์ก (Fillie Iceburg)

Visitors: 26,575