ข้อแนะนำในการปลูกผัก "ฤดูร้อนหรือช่วงอากาศร้อน"

ข้อแนะนำในการปลูกผัก "ฤดูร้อนหรือช่วงอากาศร้อน"1. การปรับ pH                
    pH ที่เหมาะสมสำหลับผักสลัดอยู่ที่ประมาณ 5.2-7.5 pH ที่ 5.2 จะทำให้ผักโตดีที่สุดแต่ก็จะมีโอกาสรากเน่าได้
ง่ายที่สุด  ในหน้าร้อน pH ที่สูงขึ้นจาก 5.2 ไปเรื่อยๆ จะทำ ให้ผักโตช้าลงยิ่งไกล้ pH 7.5 เท่าไหร่ยิ่งโตช้า  แต่รากจะ เน่ายากขึ้นเรื่อยๆตามค่า pH เช่นกัน (การที่จะปลูกผักที่ pH สูงๆ ต้องระวังเรื่องเหล็กด้วย ควรใช้เหล็กที่ทน pH ได้สูงๆ เช่น เหล็กDTPA หรือ EDDHA) อย่างที่ฟาร์มช่วงนี้ (เดือนพฤษภาคม 2557) จะปรับ pH เช้า-เย็น โดยช่วงเช้า ปรับ 6.5 และช่วงเย็นปรับ 6.0 จะเห็นว่าช่วงเช้าใช้ pH ที่สูงกว่าช่วงเย็น เพราะว่าเวลากลางวันอากาศจะร้อน ถ้าใช้ pH สูงอาจจะก่อให้เกิดรากเน่าได้ พอเวลากลางคืนอากาศ เย็นกว่าจึงใช้ pH ต่ำกว่าได้

2.การถ่ายน้ำ       
   ในหน้าร้อนการถ่ายน้ำสารละลายธาตุอาหารที่เร็วขึ้นจะทำ
ให้ผักโตเร็วขึ้น อย่างที่ฟาร์มปลูกผักโต๊ะละ 300 ต้น มีสาร ละลายอยู่ในระบบประมาณ 180 ลิตร เวลาผักโตดี ในช่วง หน้าหนาว    ถ่ายน้ำทุก 9-12 วัน
หน้าฝน        ถ่ายน้ำทุก 7-10 วัน
หน้าร้อน      ถ่ายน้ำทุก  5-7   วัน ใ
*โดยจะถ่ายน้ำเร็วขึ้นในหน้าร้อน

3. การสเปรย์น้ำ
    ผักสามารดูดน้ำได้ทั้งทางรากและใบหรือแทบทุกส่วนใน  ช่วงหน้าร้อนเรามักจะสเปรย์น้ำเพื่อช่วยลดอุณหภูมิการสเปรย์น้ำ เราไม่ควรให้ผักเปียกมาก ควรให้ผักได้รับแต่ไอเย็น เพราะว่า เมื่อผักเปียกมากผักจะกินน้ำทางใบไม่กินน้ำทาง ราก ถ้ากินทางใบผักจะไม่ได้ปุ๋ยจึงทำให้ผักที่เปียกน้ำมาก โตช้า เวลาติดตั้งหัวสเปรย์ควรติดที่บริเวณด้านบนแนวทาง เดินแทนการติดตั้งไว้ด้านบนแปลงปลูก

**อากาศบ้านเราไม่ควรปลูกผักที่ pH5.2 อย่างน้อยต้องใช้ pH 5.5 ขึ้นไป

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575