การใช้ EC สำหรับผักใหญ่ (ผักที่ย้ายจากโต๊ะเพาะเมล็ด หรืออนุบาลมายังโต๊ะปลูก)

การใช้ EC สำหรับผักใหญ่ (ผักที่ย้ายจากโต๊ะเพาะเมล็ด หรืออนุบาลมายังโต๊ะปลูก)     การใช้ EC ในช่วงที่ปลูกผักใหญ่ทางฟาร์มจะเริ่มที่ 1.8
หลังจากนั้นจะเริ่มลด EC ลงมาเรื่อยๆ จาก 1.8 ลดลงมาเป็น 1.7 ลงมาเป็น 1.6 จนถึงวันเก็บผักที่อายุ 35-39 วัน EC จะเหลือประมาณ 1.2 การปลูกผักจะไม่ให้แดดจัดมากนัก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่นำเอาผักมาแปรรูปเอง
ข้อดี คือ ผักจะรส ชาติดี กรอบ นิ่ม ไม่แข็ง และไม่ขม
ข้อเสีย คือ  จะได้ผักที่น้ำหนักไม่ค่อยดี ต้นยืด ทรงพุ่มอาจ ไม่สวยในหน้าร้อน เวลาเคลื่อนย้ายจะแตกหักง่าย ไม่เหมาะกับผู้ที่ปลูกเพื่อส่งพ่อค้าคนกลางผู้ปลูกผักส่งนิยมใช้ EC ประมาณ 1.6.-1.8 ให้แดดค่อนข้างจัด ปลูกนานอายุผักที่เก็บเกี่ยวเก็บประมาณ 45-60 วัน ผักที่ได้ ใบจะหนา น้ำหนักดี ทรงพุ่มสวย เคลื่อนย้ายแตกหักยาก แต่รสชาติอาจขม กรอบ และอาจจะเหนียวหลังจากที่เก็บมา แล้ว ไม่นิยมนำมาแปรรูปเลย ต้องแช่เย็นทิ้งไว้ให้หายขม ก่อน สำหรับวันที่เก็บนั้น ขึ้นอยู่กับความขม ภาษาชาวบ้าน เรียกว่า ลืมต้น อย่างเช่น เวลาเราเก็บมะม่วงมาถ้านำมากินเลยมันจะเปรี้ยว ให้ทิ้งใว้ 2-3 วัน ความเปรี้ยวจะลดลง ผักก็เหมือนกันแช่เย็นทิ้งไว้ หลายๆ วัน ความขมก็จะลดลง         
      ผมเคยไปเยี่ยมชมฟาร์มๆ หนึ่ง เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ มีห้องเย็นขนาดใหญ่ เวลาหน้าร้อนจะรับฝากผักในห้องเย็น  ลูกศิษย์ที่อยู่ที่ฟาร์มถามว่า "อาจารย์ช่วงนี้ผักขาดและราคา ดีมากแต่ทำไม่เขาต้องเอาผักมาฝากแช่ไว้ในห้องเย็นหลายวัน น้ำหนัก ก็ลดลงต้องเสีย ค่าเช่าทำไม ทำไมไม่เอาไปขายเลย" ผมก็บอกว่า "เขาทิ้งให้ ลืมต้นให้มัน หายขมหรือขมน้อยลง ถ้าเอาไปขายเลยคนกินจะเข็ดแย่ เพราะความขม"

Rocket (ร็อคเกต)สามารถใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกับผักสลัดได้ แต่ EC ที่ใช้ปลูกกับการให้แสงแดดจะต่างกัน ถ้าฝรั่งกินจะใช้ EC สูงประมาณ 3-4 และให้เเดดจัดจนผักเกือบเหี่ยว Rocket ที่ได้ต้นจะเเข็งกรุบกรอบ รสจัด ฝรั่งจะชอบ แต่ถ้า คนไทยกินควรใช้ EC ประมาณ 2-3 ให้เเดดไม่จัดมาก Rocket ที่ได้รสไม่จัดต้นอ่อนนิ่ม

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 24,331