วิธีการในการจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคที่เกิดขึ้นในการปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกส์

วิธีการในการจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคที่เกิดขึ้นในการปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกส์ดังนี้

วิธีการจัดการทางกล  ปฏิบัติได้ ดังนี้

1.เลือกทำเลสร้างโรงเรื่อนให้ลมพัดผ่านได้ดี
2.ตัดแต่งต้นไม่และสิ่งกีดขวางทางลมให้ลมผ่านสดวก
3.หลังจากหยุดสเปรย์น้ำแล้ว ควรใช้พัดลมตัวใหญ่เป่าใน   โรงเรือนโดยหันพัดลมขึ้นด้านบนไม่พัดไปที่ผักโดยตรง
4.ไม่สเปรย์น้ำมากเกินความจำเป็น (เฉพาะช่วงเกิดโรค)
5.ตัดใบที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายเพราะใบที่เป็นโรคจะถูกเชื้อราทำลายและสร้างท๊อกซิก(ความเป็นพิษ)ส่งเข้าไปที่ลำต้นทำให้ผักยิ่งอ่อนแอและเชื้อก็จะลุกลามขึ้นไปนยังใบต่อๆไป


วิธีแบบชีววิธี  ปฏิบัติได้ ดังนี้

1.ใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบอาจจะต้องเติมเป๊บซี่บ้างเพื่อช่วยให้ผักแข็งแรง
2.ถ่ายน้ำให้เร็วขึ้น
3.อย่าลืมใส่ไตรโคเดอร์มา
4.ฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาโดยใช้ไตรโคเดอร์มา 200 กรัมข้าว สุก ล้างน้ำให้ได้น้ำสปอร์ 10 ลิตร ใส่เหล็ก EDDHA ประมาณ 5 กรัม  นิกสเปร์ย  5  กรัม แล้วให้อ๊อกซิเจนประ มาณ 24 ช.ม. (ถ้าทำการตอนเย็นวันนี้ก็จะนำไปฉีดได้ใน ตอนเย็นของวันถัดไป ฉีดทุกๆ 3-7 วัน ยิ่งฉีดบ่อยยิ่งดี)
5.หยุดปลูกเพื่อตัดวงจรโรค


วิธีสุดท้าย  คือ การใช้วิธีที่กล่าวมาแล้วทุกวิธีบวกยาฆ่า เชื้อรา
1.ใช้ไตรโคเดอร์มาตั้งแต่การเพาะเมล็ด
2.หลังจากเมล็ดงอกจนถึงต้นกล้าอายุ 7 วัน ให้ฉีดยาฆ่าเชื้อรา 1 ครั้งแล้วฉีดตอนอายุ 14 วัน อีก 1 ครั้ง
3.เมื่อต้นกล้าอายุเกิน 14 วัน ให้ฉีดไตรโคเดอร์มาเพียง อย่างเดียว

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์
Visitors: 26,575