การวิเคราะห์ปัญหาในระบบไฮโดรโพนิกส์

การวิเคราะห์ปัญหาในระบบไฮโดรโพนิกส์    ปัญหาในระบบไฮโดรโพนิกส์มักมีความซับซ้อน เราจะ ต้องใช้ข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์ ถ้าเราได้ข้อมูลไม่ เพียงพอเราก็อาจจะวิเคราะห์ปัญหาได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในการวิเคราะห์ปัญหา เราจะต้องได้ข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งผู้ถามควรจะให้ข้อมูลที่มากเพียงพอ ดังนี้
    1.ระบบที่ใช้ปลูกผัก
    2.อายุผักที่เกิดปัญหา
    3.EC และ pH ที่ใช้ในการปลูกผัก
    4.การถ่ายเทของอากาศ สภาพอากาศ (ฝนตก แห้ง ร้อนชื้น อื่นๆ)
    5.อุณหภูมิของสารละลายและอากาศ
    6.มีแสลนพรางแสงหรือไม่ (ถ้ามี ให้บอก %             การพรางแสงด้วย)
    7.มีระบบสเปรย์น้ำหรือไม่
    8.ถ่ายรูปผักหรือสิ่งที่เกิดปัญหา (ราก ต้น ใบ    และเน้นจุดที่เกิดปัญหา ถ่ายมาหลายๆรูป หลายๆด้าน)
    9.ถ่ายสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณพื้นที่ปลูกผัก

    นอกจากนี้ ผู้ถามอาจให้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมมาด้วย เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์ ยิ่งท่านให้ข้อมูลมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด และสามารถหาวิธีแก้ไขได้

*เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการศึกษา ผมจึงขออนุญาตอาจารย์อรรถพร ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ในการเพิ่มเติมและตัดข้อมูลบางส่วนออกครับผม หากผิดพลาดประการใด สามารถบอกให้ผมปรับปรุงได้นะครับ

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575