วิธีฉีดพ่นไตรโคเดอร์มา

วิธีฉีดพ่นไตรโคเดอร์มา    สามารถทำได้โดยใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 200 กรัมข้าวสุก ล้างน้ำให้ได้น้ำสปอร์ 10 ลิตร และใส่
เหล็ก EDDHA              5 กรัม
นิกสเปรย์                       5  กรัม
แล้วให้อ๊อกซิเจนประมาณ 24 ชั่วโมง ถ้าทำการล้างเชื้อไตรโเดอร์มาในเย็นวันนี้จะสามารถนำไปฉีดพ่นได้ในเย็นวันถัดไป ควรฉีดทุกๆ 3-7 วัน ยิ่งฉีดบ่อยยิ่งดี

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 27,148