แคลเซี่ยมไนเตรทที่ใช้สำหรับปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกส์

แคลเซี่ยมไนเตรทที่ใช้สำหรับปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกส์


มีด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้

  1.แคลไน  (ปุ๋ยเปียก) คือ แคลเซี่ยมไนเตรทที่เป็นเม็ด
เหมือนน้ำตาลทรายแต่เม็ดค่อนข้างใหญ่เก็บไว้นานๆจะละ
ลายเป็นน้ำเหนียวๆ ไหลออกจากกระสอบผู้ขายจึงไม่ค่อย
อยากนำมาขาย เพราะจะจะเกิดความเสียหาย แคลไนเป็น
แคลเซียมไนเตรทที่ไม่มีแอมโมเนี่ยมผสมอยู่เหมาะกับการ
ใช้ปลูกผักในหน้าร้อนเพราะไม่มีแอมโมเนี่ยมมาปล่อยกรด
ทำให้รากเสีย

     2.อมเนี่ยหรืออมนีแคล คือ แคลเซี่ยมไนเตรทที่เป็น
เม็ดเหมือนเม็ดสาคูที่หลายคนใช้อยู่จะมีแอมโมเนี่ยมเป็น
ส่วนประกอบประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้ในหน้าร้อนจะ
เสี่ยงกับการเกิดปัญหารากเน่า เนื่องจากรากจะสร้างกรดเมื่อ
ผักดูดแอมโมเนี่ยม อาจเกิดอาการทิบเบิร์น  (tip-burn ขอบใบไหม้) เนื่องจากแอมมโมเนี่ยมไปรบกวนการดูดแคลเซี่ยมทำให้ปลายใบได้แคลเซี่ยมไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้เกิดอาการทิบเบิร์น หรืออาจทำให้ผักทิ้งใบไวขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นอาการที่เกิดต้องขึ้น
อยู่กับอุณหภูมิด้วย

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575