ไรแดง และวิธีการจัดการไรแดง

ไรแดง และวิธีการจัดการไรแดง       ไรแดงไรแดงสามารถระบาดได้กับพืชแทบทุกชนิดเวลา
ที่อากาศแห้ง เช่น หน้าหนาวและหน้าร้อนถ้าต้นพืชที่ปลูกอยู่
ใต้แปลงผักยิ่งต้องระวังเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นไประบาดบนแปลงผักต้นผักที่ถูกไรแดงดูดน้ำเลี้ยงจะมีอาการใบเหลืองและโตช้า ตอนระบาดช่วงแรกๆ ไรแดงจะอยู่แค่ใต้ใบเพราะมันยังมี
จำนวนน้อยอยู่เราจะสังเกตุเห็นได้ว่าผักจะใบเหลืองและโต
ช้ากว่าต้นข้างๆ ในโต๊ะเดียวกันที่ยังไม่มีไรแดงไปเกาะ แต่ เมื่อไรแดงมีจำนวนมากขึ้นมันจะเริ่มสร้างใยและเริ่มขึ้นมาอยู่บนใบผัก การระบาดของไรแดงส่วนมากจะเริ่มกับต้นพืชที่อยู่
ต่ำๆ ก่อน อย่างที่ฟาร์มปลูกพืชแทบทุกอย่างที่ใต้โต๊ะ เช่น ใบชะพู, ใบเตย, ใบบัวบกแว่นแก้ว ฯลฯ ไว้ใต้โต๊ะเราพบว่าใบ บัวบกแว่นแก้วจะมีไรแดงระบาดอยู่เป็นประจำ แล้วก็ลามขึ้น มาระบาดบนโต๊ะผักสลัด ตอนนี้เราไม่ปลูกใบบัวบกแว่นแก้ว แล้ว จากที่ทราบมาไรแดงจะดื้อย่าฆ่าแมลงได้เร็วมาก วิธีการจัดการของเราคือ (เรียกว่า "การทำฝนเทียม") เราจะ ใช้น้ำพ่นไปด้านบนของต้นผักก่อน หลังจากนั้นเราก็จะพ่น
จากด้านล้างขึ้นมา โดยจะต้องพ่นน้ำให้ได้ทั้งสองด้าน พ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นหรือมากกว่านั้น เป็นเวลา 3-5 วัน ถ้ายังมีตัวอยู่ให้พ้นต่อ ผู้ที่ปลูกด้วยรระบบ NFT จะไม่มีปัญหาเพราะพ่นน้ำได้ทั้งด้านล่างและด้านบน แต่ระบบ DRFT ที่เป็นแผ่นโฟมพ้นได้ด้านบนด้านเดียว ไรแดงจะหลบอยู่ด้านล่างได้ทำให้กำจัดได้ยาก

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 24,872