วิธีการแก้ปัญหาเมื่อ "ผักรากเน่า"

วิธีการแก้ปัญหาเมื่อ "ผักรากเน่า"


มีดังนี้

   1. หาสาเหตุที่ทำให้รากเน่าให้พบแล้วแก้ปัญหาให้ได้  ก่อนที่จะทำขั้นตอนอื่นๆ เพราะถ้าต้นเหตุไม่ถูกจัดการ การแก้ปัญหาก็จะไม่ได้ผล
   2. ให้ถ่ายน้ำสารละลายออกเพื่อลดจำนวนเชื้อโรคและ
ลดเศษรากพืชที่เน่าซึ่งเป็นอาหารของเชื้อโรคออก ช่วงนี้ควร ถ่ายน้ำสารละลายถี่ๆ หน่อยเพื่อลดปัจจัยที่บอกมาแล้ว
   3. ปรับ EC ให้ต่ำกว่าการปลูกปรกติประมาณ 0.2-0.5 เพื่อให้ผักดูดสารละลายได้ง่ายขึ้นเพราะผักจะดูดสารละลายที่มี EC ต่ำได้ง่ายกว่าสารละลายที่มี EC  สูง
   4. ปรับ pH ที่ประมาณ 7 เพราะเชื้อโรคไม่ชอบ pH สูงแต่ไตรโคเดอร์มาชอบใช้เหล็กที่ทน pH ได้สูงเพื่อป้องกัน การตกตะกอนของเหล็ก เช่น เหล็ก EDDHA หรือ DTPA
   5.ใส่เป๊บซี่ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารบางตัว
   6. สเปร์ยน้ำบ่อยๆ เพื่อช่วยป้องกันผักเหี่ยวแต่อย่ามากจน ผักดูดน้ำแต่ทางใบไม่ดูดทางราก เมื่อผักดูดน้ำแต่ทางใบผัก ก็จะไม่ได้ปุ๋ยและจะโตช้า (ผักสามารดูดน้ำได้ทุกส่วนไม่ว่าจะ เป็นราก,ใบลำ,ต้น)
   7. ฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาผสมแป๊บซี่ (ไตรโคเดอร์มา 200 กรัมข้าวสุก ล้างเอาแต่สปอร์ให้ได้น้ำ 20 ลิตร ใส่แป๊บซี่ 30 cc ให้ออกซิเจน 24 ช.ม.แล้วนำมาฉีดพ่น)
   8. เมื่อผักอาการดีขึ้นแล้วค่อยๆ เพิ่ม EC จนเท่าที่ปลูก เดิมหลังจากนั้นก็ค่อยๆ ลด pH จนเท่าที่ปลูกอยู่เดิม
*****การปลูกผักที่ pH ต่ำๆ ผักจะโตดีแต่รากจะเน่าง่ายแต่ การปลูกผักที่ pH สูงๆ ผักจะ โตช้าแต่รากจะเน่ายาก*****
   9. อย่าลืมใส่ไตรโคเดอร์มา

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575