การเพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ด  1.นำวัสดุปลูกใส่ถ้วยปลูก (เพอร์ไรท์ 2-4 ส่วนต่อเวอร์มิคู ไรท์ 1ส่วน) ต้องเลือกเพอร์ไรท์ให้ดีเพราะเพอร์ไรท์บางยี่ห้อ อุ้มน้ำมากเกินไป เมื่อเวลาอากาศร้อนมากๆ ปลายใบจะเน่า ได้ อัตราส่วนผสมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อากาศชื้นใช้เพอร์ ไรท์มากอากาศแห้งใช้เพอร์ไรท์น้อย
  2.รดด้วยไตรโคเดอร์มาให้ชุ่ม(ไตรโคเดอร์มา 50 กรัม ข้าวสุกต่อน้ำ 20 ลิตร)
  3.นำเมล็ดมาใส่ ฝังเมล็ดลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร
  4.จากนั้นนำถ้วยปลูกไปวางที่ถาดเพาะเมล็ดปิดด้วยแผ่น โฟมทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ส่วนมากเราจะเพาะเมล็ดตอนเย็นหลัง 24 ชั่วโมง เอาแผ่นโฟมที่ปิดออกเพื่อให้ต้นกล้าโดนแดด อ่อนๆ (ให้เข้าไปอ่านการทำ Hardening ในสมุดบันทึก เพื่อให้ เกิดความเข้าใจเพราะเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องกันใน การปลูกของที่ฟาร์ม)
   เมื่อทำตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วทีนี้เปอร์เซ็นต์ การงอกจะขึ้นอยู่กับ
  1.คุณภาพเพอร์ไรท์
  2.คุณภาพเมล็ด
  3.อุณหภูมิที่ถาดเพาะยิ่งต่ำยิ่งดี (ถาดเพาะควรเป็นแบบน้ำ หมุนเวียนแบบโต๊ะปลูกและควรมีถังสารละลายที่มีขนาดใหญ่เพื่อเวลาหน้าร้อนจะได้ใส่สารละลายใด้มากๆ เพื่อช่วยหยุ่น ความร้อนหรือช่วยให้น้ำร้อนช้าและควรมีสเปรย์น้ำด้วยอย่า ลืมใส่ไตรโคเดอร์มาในถังสารละลายด้วย)
  4.pH ควรอยู่ที่ 7 เพราะเชื้อโรคไม่ชอบ
  5.การควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วให้อยู่ในเกณฑ์ ที่กำหนดก็จะทำให้อัตราการงอกดีขึ้น

ปล. วิธีวางแผนการเพาะเมล็ดเพื่อให้ผักโตได้ใกล้เคียงกัน และสามารถเก็บได้พร้อมๆ กัน สามารถทำได้โดยการจัด ปฏิทินการเพาะ ดังนี้

วันที่ 1 เพาะเรดโอ๊ค, ฟิลเลย์, เรดคอรัล
วันที่ 5 เพาะกรีนโอ๊ค, บัตเตอร์เฮด
วันที่ 7 เพาะกรีนคอส

ที่มา : อาจารย์อรรถพร  สุบุญสันต์

Visitors: 27,147