ปัญหายอดบอด

ปัญหายอดบอด   ปัญหานี้มักเกิดกับเรดโอ๊คและบัตเตอร์เฮดหรืออาจเกิดกับ
ผักชนิดอื่นบ้าง สาเหตุที่แท้จริงเรายังไม่สามารถชี้ชัดได้แต่ ก่อนที่จะเกิดอาการยอดบอดเรามักพบปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้
   
  1.ต้นกล้าที่เกิดในช่วงอากาศร้อนและยอดอาจจะเน่า โดยที่เรามองไม่เห็นสาเหตุ การเน่าเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ติดเชี้อโรค แก้ไขโดยการใช้ไตรโคเดอร์มาในการเพาะ เมล็ดหรือยอดเกิดอาการTib burn เนื่องจากอากาศร้อน โดยเฉพาะการปลูกในฟองน้ำมักเกิดปัญหานี้
  2.เกิดจากผู้ปลูกฉีดพ่นบางอย่างไปที่ต้นผักตอนที่ยัง
เล็กอยู่ เช่น น้ำหมัก, ฮอร์โมน, สารกำจัดแมลง ฯลฯ
  3.โดนแมลงกัดตอนเป็นต้นกล้าส่วนมากจะเป็นเพลี้ย
ไฟ แก้ไขโดยการฉีดยาฉุนฆ่าแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แล้วฉีดน้ำเปล่าล้างออก

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์
Visitors: 23,660