ไตรโคเดอร์มา

ไตรโคเดอร์มา


    
   ไตรโคเดอร์มามีการเจริญจากเส้นไยที่เป็นสีขาวก่อนหลัง
จากนั้นเส้นไยก็จะสร้างสปอร์สีเขียวขึ้นมา  แต่บางครั้งไตรโค เดอร์มาที่เป็นเส้นไยสีขาวแล้วยังไม่มีการสร้างสปอร์สีเขียวขึ้นมามักเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

   1.อากาศช่วงเพาะเชื้อมีอุณภูมิสูง เช่น หน้าร้อนจะส้งเกตุ
เห็นว่ามีหยดน้ำในถุง วิธีแก้ คือ
     1.1 หุงข้าวให้แห้งๆ โดยหลังจากซุยข้าวแล้วให้กดหม้อ
หุงข้าวให้ทำงานอีกครั้งหนึ่งพอหม้อดีดก็ให้เปิดฝาหม้อแล้ว
เช็ดหยดน้ำที่ฝาหม้อด้านในออก จากนั้นซุยข้าวอีกครั้งและ ปิดฝาทิ้งไว้ให้มีหยดน้ำที่ฝาด้านในเปิดมาเช็ดออกเปิดเช็ดหยดน้ำจนไม่ค่อยมีหยดน้ำเเล้วจึงนำมาเพาะจะได้ปลายข้าว
สุกๆ ดิบๆ และแห้งเวลาเพาะจะไม่ค่อยมีหยดน้ำในถุง
    1.2 เพาะในตู้เย็นที่แช่ผักปรับอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส (ต้องมีแสงเส่องผ่านได้ เช่น ตู้แช่ที่มีกระจก)

  2.อากาศไม่พอ
    2.1 ส่วนมากเกิดในช่วงที่ร้อนๆ แก้ปัญหาได้ตามข้อ1.
2 และดึงถุงให้โป่งเพื่อเพิ่มอากาศในถุงให้มากขึ้น
  
  3.ขยำเชื้อช้าเกินไป ส่วนมากเราจะขยำเชื้อครั้งที่สองห่าง
จากครั้งที่หนึ่งประมาณ 48 ชั่วโมง ถ้าอากาศร้อนให้ขยำเร็ว ขึ้น เช่น ที่ฟาร์มจะขยำหลังจากเพาะเชื้อ 30-48 ชั่วโมง ร้อนมากขยำเร็วร้อนน้อยขยำช้า

  4.เมื่อไตรโคเดอร์มางอกสปอร์แล้วกลับมาขาวใหม่ ในเว
ลาที่ไตรโคเดอร์มาเป็นเส้นไยจะมีสีขาว เมื่อมันสร้างสปอร์ มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อสปอร์แก่เต็มที่ก็จะงอกกลายเส้นไยแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวสลับกันไปมาเราควรสังเกตุให้ดีเมื่อมันสร้างสปอร์มากแล้วควรใส่ตู้เย็นเพราะถ้าเรารอนานสปอร์ที่งอกก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ที่งอกทีหลังยังเขียวอยู่ในถุงจึงมีสีขาวบ้างสีเขียวบ้าง

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์
Visitors: 24,873