เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยอ่อน    เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปากดูดออกลูกเป็นตัวมักจะระบาดใน
ผักจีน ร็อกเกต ถั่วฝักยาว พริก ฯลฯ แต่ไม่ระบาดในผักสลัด ในการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์เพลี้ยอ่อนจะเข้ามาได้สองทาง คือ
  1.มดขนมันมาเลี้ยงไว้ที่ต้นผักแล้วเพลี้ยอ่อนก็ดูดน้ำเลี้ยง
ที่ผักจากนั้นเพลี้ยอ่อนก็ขี้ออกมามีความหวานเหมือนน้ำตาลและมดก็กินขี้ของเพลี้ยอ่อนเป็นอาหาร
  2.เพลี้ยอ่อนเมื่อโตเต็มวัยจะมีปีกบินได้มันก็จะบินไปที่ผัก
โดยไม่อาศัยมด

วิธีแก้แกปัญหา สามารถทำได้ ดังนี้
  1.กางมุ้งกันแมลงจะช่วยให้เพลี้ยอ่อนที่มีเข้าปีกมาระบาด
ไม่ได้
  2.เลี้ยงด้วงเต่าไว้ในโรงเรือนเพื่อคอยจับเพลี้ยอ่อนกินเป็น
อาหาร
  3.ใช้ขอบฟองน้ำเพาะเมล็ดที่เหลือมาพันขาโต๊ะปลูกท่อน้ำ
เข้าและท่อน้ำกลับหรือส่วนใดก็ได้ที่ลงมาที่ดินแล้วใช้น้ำมันเครื่องเก่าราดที่ฟองน้ำกันมดขนเพลี้ยอ่อนขึ้นโต๊ะปลูก
  4.มองหาทางเดินหรือรังของมดแล้วใช้ซันเจี่ยโรยให้มด
กิน มดก็จะตายและไม่มีตัวนำพาเพลี้ยอ่อนมาที่ต้นผัก หมั่น โรยซันเจี่ยบ่อยๆ
  5.ใช้มือบี้เพลี้ยอ่อนใต้ใบผัก กรณีที่มีการระบาดไม่มาก และสามารถบี้ได้
  6.เก็บผักไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์
Visitors: 26,575