สูตรเป๊บซี่

สูตรเป๊บซี่ 


เป๊บซี่มีส่วนประกอบ คือ
เหล็ก EDDHA   50    กรัม    
เหล็ก DTPA      50    กรัม
นิกสเปรย์            50    กรัม   
น้ำ                       2    ลิตร
   ถ้าใส่ในขวดเป๊บซี่ขนาด  2 ลิตรจะเหมือนเป๊บซี่มาก
จึงเป็นที่มาของชื่อ เป๊ปซี่

วิธีใช้ คือ        
   ใช้เป๊บซี่ 15-30 ซีซี ต่อสารละลายธาตุอาหาร 100 ลิตร  หลังจากถ่ายน้ำสารละลายธาตุอาหารมาแล้ว 2-3 วัน วันละหนึ่งครั้งจนกว่าจะถ่ายสารละลายธาตุอาหารครั้งต่อไป
แล้วก็เริ่มใหม่เราจะเห็นว่าเวลาเราใส่สารละลายธาตุอาหารไปใหม่ๆ ในสารละลายจะมีธาตุอาหารครบและมาก แต่พอเรา ปลูกไปซัก 2-3 วัน ธาตุอาหารบางตัวจะน้อยลง เช่น เหล็ก และธาตุอาหารลองอื่นๆโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนการเติมเป๊บซี่หลังการถ่ายน้ำซัก 2-3 วัน จะทำให้มีธาตุอาหารรองใน สารละลายอย่างสม่ำเสมอทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดีในหน้าร้อน

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,576