ปัญหาใบผักแก่ก่อนอายุการเก็บเกี่ยว

การทิ้งใบของผักก่อนอายุการเก็บเกี่ยว เกิดเมื่อต้นผักรู้
สึกว่ามันไม่สามารถจะเลี้ยงใบทุกใบในต้นได้หมดและมันมี
ความต้องการที่จะโตต่อโดยการแตกใบใหม่ที่ยอด มันก็จะ
เริ่มเคลื่อนย้ายอาหารจากใบล่างขึ้นไปเลี้ยงใบบน จากนั้น
ใบล่างก็จะเริ่มเหลืองและเหี่ยวลง ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหา มักมีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้ คือ "อากาศร้อน"ถ้าคนที่ปลูก
ผักมานานหน่อยจะสังเกตุเห็นว่าในหน้าร้อนผักต้นยังไม่ใหญ่มากก็มีใบแก่แล้ว แต่ใน "หน้าฝน" อาการก็จะน้อยลงหน่อย
ใน "หน้าหนาว" เราจะไม่พบอาการนี้แต่ถ้าพบก็พบได้น้อย

  สำหรับวิธีแก้นี้สำคัญหน่อยเพราะถ้าคุณทำตามบางวิธี
คุณจะได้อย่างเสียอย่าง ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

1. การปลูกผักที่ EC สูงๆ และให้แดดจัด  คือ
หน้าร้อน EC อยู่ที่ 1.4-1.6
หน้าฝน   EC อยู่ที่ 1.6-1.8
หน้าหนาว EC อยู่ที่1.8-2.0
และให้แดดจัดมาก ถ้าผักไม่มีอาการสลดหรือเหี่ยว จะไม่มี การปิดสแลนแต่อาจจะสเปรย์น้ำบ้าง
- ข้อดี จะได้ผักที่น้ำหนักดี ทรงพุ่มสวย
- ข้อเสีย ผักจะเเข็งกินไม่อ่รอย เก็บใหม่ๆจะมีรสขม ต้องทิ้ง ให้ลืมต้นก่อน ใบจะดูไม่อ่อนไม่แก่ ลักษณะใบจะเหมือนๆกัน ทั้งต้น
2. ทำให้น้ำในระบบเย็น โดยใช้ชิลเลอร์ทำอากาศและน้ำให้ เย็นหรือใช้โรงเรือนอีแว๊ป
3. ถ่ายน้ำสารละลายบ่อยๆ เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร
4. เติมเป๊บซี่สม่ำเสมอ
5. ช่วงหน้าฝนให้ควบคุมแสงแดดดีๆอย่าให้น้อยหรือมาก
เกินไปมาก เวลาแดดหุบก็ให้ เปิด สแลน แต่ถ้าแดดจ้าก็ ปิด แสลน

**การที่จะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ให้ได้ดีนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจมีและความละเอียดรอบคอบ ขยัน ช่างสังเกตุ และควรมีใจรัก**

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575