ทำไมต้องปรับค่า pH น้ำที่ใช้สเปรย์ผักก่อนการนำไปใช้

ทำไมต้องปรับค่า pH  น้ำที่ใช้สเปรย์ผักก่อนการนำไปใช้


 
  น้ำที่ใช้สเปรย์หรือพ่นหมอกในระบบไฮโดรโพนิกส์ควรปรับ
ค่า pH ก่อนใช้เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

1.หากน้ำที่ใช้มีสภาพเป็นด่างมากเกิน เช่น น้ำบาดาล ถ้าเรา สเปรย์น้ำที่เป็นด่างมากๆ ลงไปที่ใบผักจะทำให้ใบผักเหลือง ได้ เพราะความด่างจะไปทำให้การใช้ธาตุอาหารที่ใบไม่สม
บูรณ์โดยเฉพาะธาตุเหล็ก
2.หากน้ำที่ใช้สเปรย์มีเเคลเซี่ยมปริมาณสูงมาก ต้องใช้กรด ไนตริกเปลี่ยนแคลเซี่ยมเป็นแคลเซี่ยมไนเตรทก่อน แต่ถ้าไม่ ใช้กรดไนตริกแล้วนำน้ำนั้นไปสเปรย์ก็จะทำให้ใบผักมีผงแคลเซี่ยมที่เป็นแป้งขาวๆ จับที่ใบทำให้ผักโตช้า แต่ถ้าใส่กรดไน ตริกในน้ำที่ใช้แล้วนำน้ำไปสเปรย์ใบผักก็จะไม่มีผงแคลเซี่ยมที่เป็นแป้งขาวจับและผักจะได้แคลเซี่ยมไนเตรทเพิ่มทางใบ
เหมือนการให้ปุ๋ยทางใบอีกด้วย

(เราควรปรับ pH น้ำที่ใช้สเปรย์อยู่ที่ประมาณ 6.5)

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575