วิธีปลูกแคนตาลูปหรือเมล่อนที่ฟาร์มแม่บัวหลวง

วิธีปลูกแคนตาลูปหรือเมล่อนที่ฟาร์มแม่บัวหลวง   ที่ฟาร์มจะปลูกปีละ 1-2 ครั้ง เท่านั้นหลังจากนั้นจะปลูก
อย่างอื่น เช่น มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว  กระหล่ำปลี เพื่อตัดวง จรโรคเเละแมลงจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมี
  สำหรับวิธีปลูกทำได้ ดังนี้
  1.เลือกเมล็ดพันธุ์ ต้องเป็นเมล็ดที่ดีถ้าได้จากคนที่ปลูก เป็นอาชีพยิ่งดี
  2.เริ่มเพาะเมล็ดในวัสดุปลูกใส่ในระบบ NFT ที่มีค่า EC  1.8 เป็นเวลา14 วัน ใช้ปุ๋ยสูตรผักสลัดตลอดการปลูก
  3.ย้ายปลูกในระบบ NFT รางปลูกขนาดกว้าง 60 เซนติ เมตร ระยะห่างต่อหลุม 60 เซนติเมตร จำนวน 40 ต้นต่อโต๊ะ มีน้ำสารละลาย 200 ลิตร ปรับ EC ที่ 2.2 ถ่ายน้ำสารละ ลายทุกๆ 15 วัน
  4.คอยแต่งแขนงที่ออกมาตรงข้อตั้งแต่ข้อที่ 1 ทิ้งทุกวัน จนกว่าจะถึงข้อที่ 7 พร้อมกับแขวนต้นด้วยเชือกไปด้วยเมื่อ ข้อที่ 8 ออกมาให้เก็บใบไว้จนถึงข้อที่ 12       
  5.ระหว่างนี้ถ้ามีดอกตัวเมียจากกิ่งที่เก็บไว้บานในตอนเช้า ให้นำเกสรตัวผู้มาผสม (ผสมช่วงเช้าเท่านั้น) เมื่อได้ลูกแล้ว เก็บใบในกิ่งที่มีลูกไว้ 2 ใบ ที่เหลือตัดทิ้งและตัดกิ่งที่แตก ออกหลังข้อที่ 12 ออกทั้งหมดจนครบข้อที่ 30 แล้วตัดยอด ที้งเราจะไว้ข้อมากกว่าการปลูกวิธีอื่น
  6.เท่ากับเราเก็บลูกไว้ต้นละประมาณ 5 ลูกอาจมีบางต้นได้
3 หรือ 4 ลูกก็ขึ้นอยู่กับการผสมเกสร ถ้าเราสังเกตุดีๆ เราจะ พบว่าส่วนมากกิ่งล่างๆ จะลูกใหญ่เพราะผสมเกสรก่อน เรา ต้องคอยเดินดูเพื่อเลือกตัดลูกทิ้งจนเหลือต้นละ 1 ลูก (อาจ จะตัด 1-2 วันต่อลูกต่อต้น) แล้วแขวนด้วยเชือกฟาง วิธีสัง เกตุว่าจะตัดลูกไหน คือตัดลูกไม่สวยออกหรือตัดลูกล่างที่ เล็กกว่าลูกบนออกเพราะส่วนมากลูกบนจะเล็กกว่าค่อยๆ เลือกตัดไปเรื่อยๆ ใจเย็นๆ
  7.เมื่อแขวนลูกแล้วลด EC ลงมาเหลือ1.8 เพื่อเร่งให้ลูก ใหญ่ถ่ายน้ำสารละลายทุก 7 วัน เราจะสังเกตุว่าลูกจะใหญ่ ขึ้นทุกวันทันตาเห็น
  8.เมื่อลูกเริ่มหยุดใหญ่เราก็จะสังเกตุเห็นได้ง่ายเพราะมัน ก็จะหยุดทันทีเหมือนกันให้เริ่มเพิ่ม EC 2-3 วัน เพิ่ม 0.1 จนได้ EC ประมาณ 2.5-2.7 ต้องระวังอย่าให้เกิน เดี๋ยวมัน จะสุกเร็วไม่หวานถ้าอยากให้หวานมากๆ ถ่ายน้ำสารละลาย ให้ไวกว่า 7 วัน คือถ่ายทุกๆ 5 วัน
  9.ระหว่างนี้คอยตัดใบล่างๆ ที่ไม่ดีที้งเรื่อยๆ (ใบที่คิดว่า เป็นใบถ่วงทั้งที่บางทีอาจจะดูเขียวสวย)การเพิ่มความหวานของการปลูกที่ดินจะใช้วิธีงดน้ำและเพิ่มปุ๋ย K (โปแตสเซียม)   แต่ในไฮโดรโพนิกส์งดน้ำไม่ได้ ถ้าเพิ่มปุ๋ย K มากๆ เนื้อจะ แข็ง หรือถ้าเพิ่ม EC มากๆ ถ้าไม่ตรงจังหวะจะสุกเร็วและไม่ หวาน

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 27,147