ฟิลเลซ์ที่มีลักษณะใบขดม้วน

ฟิลเลซ์ที่มีลักษณะใบขดม้วน


  
  อาการใบขดม้วนมีสาเหตุหลักๆ ดังนี้ คือ
1.สายพันธุ์
2.แสงน้อย
3.อากาศร้อน
4.อายุมาก
  การเกิดอาการนี้อาจต้องมีปัจจัยข้างต้นมากกว่าหนึ่งปัจจัย
ปัญหา คือ สายพันธุ์บวกอากาศร้อนและมีแสงน้อย การปลูก ฟิลเลซ์ถ้าอากาศเย็นก็จะไม่เกิดอาการแบบนี้ ต้นจะใหญ่ แต่ถ้าอายุมากก็มีโอกาสเป็นแบบนี้ ถ้าอากาศร้อนอย่าง เดียวและแสงมากต้นก็จะเล็ก แต่ไม่ขดม้วนเป็นเกลียว แต่บางสายพันธุ์อากาศร้อนแสงน้อยอายุมากก็ไม่เป็นแบบนี้
ถ้าจะถามสายพันธุ์ไหนดีให้ถามที่ "ภูทะเลไฮโดรโพนิกส์" หรือ "พี่อ้วน ผู้จัดการสวนสุภัทราแลนด์" สองท่านนี้เป็นสมา ชิกในกลุ่มด้วย ที่ผมไม่ตอบเพราะไม่ได้ปลูกฟิลเลซ์ เวลาจะ ปลูกผมก็จะถามคนอื่นว่าช่วงนี้ควรใช้เมล็ดของใคร เพราะ เมล็ดบางอย่างแต่ละรุ่นแต่ล๊อตอาจจะไม่เหมือนกัน
ท่านอาจารย์ดิเรก  ทองอร่าม สอนผมไว้ว่า "บางทีการซื้อ เมล็ดผักบางชนิดก็ควรจะถามผู้อื่นที่ปลูกอยู่แล้วจึงจะเชื่อใจ ได้ว่าพันธุ์ไหนดีแล้วซื้อมาสต๊อคไว้ใช้ได้ประมาณ 6 เดือน ไม่เกินและต้องเป็นเมล็ดใหม่ **อย่าลืม ** ดูวันหมดอายุ ด้วย แต่ถ้าใกล้หมดอายุไม่ควรซื้อมาสต๊อคไว้มาก ถ้าถาม ใครไม่ได้ให้ชื้อมาลองก่อนเล็กน้อยถ้าผลออกมาดีค่อยสต๊อคไว้จำนวนมากๆ
ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575