วิธีการเก็บผักให้ได้นาน และมีรสชาติอร่อยเหมือนเก็บมาใหม่

วิธีการเก็บผักให้ได้นาน และมีรสชาติอร่อยเหมือนเก็บมาใหม่   ฟาร์มแม่บัวหลวงไฮโดรโพนิกส์ สามารถเก็บรักษาผักที่ เก็บใส่ถุงเก็บไว้ได้ประมาณ 7 วัน และยังสภาพดีเหมือนวัน
แรกๆ โดยมีวิธีการ คือ เวลาเก็บผักมาเเล้วต้องเราต้องทำ ให้ผักเย็นเร็วที่สุดจึงจะสามารถเก็บไว้ได้นาน  กล่าวคือ เวลา เก็บมาแล้วงควรรีบตัดแต่งผัก ล้างใส่ตะกร้า (ถ้าล้างด้วยน้ำ เย็นจะดีมาก เรียกว่า "การน็อกน้ำผัก") ให้พอสะเด็ดน้ำแล้ว ใส่ถุงให้ก้านอยู่ด้านก้นถุงและถ้าสังเกตุจะเห็นมีน้ำอยู่ที่ก้น
ถุง น้ำส่วนนี้เป็นน้ำที่ติดมากับผักหลังจากที่เราล้างซึ่งจะไหล มารวมที่ก้นถุง ช่วยคงความกรอบและความสดอร่อย ของผัก จากนั้นรีบแช่ในตู้เย็นให้เร็วที่สุด ผมพบว่าถ้าเก็บผักมาแล้ว ทิ้งไว้นานกว่าจะนำมาตัดแต่งใช้เวลานานจะส่งผลให้เก็บผัก
ได้ไม่นานเเละต้องขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกที่ถูกต้องจึงจะทำให้
ผักไม่ขมรวมถึงอายุที่เก็บเกี่ยวด้วย ถ้าคุณได้อ่านข้อเขียน ที่ผ่านมาจะมีข้อมูลที่คุณสามารถนำมาปฏิบัติได้ที่ผมเก็บผัก
ใส่ถุง เพราะต้นทุนต่ำทำให้เราขายได้ราคาถูกกว่าใส่กล่อง และการใส่ถุงเก็บใว้ได้นานไม่เหี่ยว แต่คุณภาพผักต้องได้
มาตรฐาน การใส่แพ็คเก็ตสวยเราก็ต้องขายราคาแพง ขาย ให้ลูกค้ากลุ่มตลาดบนๆ แต่ของผมขายได้ทุกกลุ่มไม่ว่ากลุ่ม ไหนทำให้ตลาดกว้างขึ้นและไม่ต้องกลัวกลุ่มบนจะไม่ซื้อถ้า
ของๆ คุณมีคุณภาพดี รสชาติอร่อย ที่ร้านผมคนซื้อสลัดมีตั้ง แต่ขับรถปอร์เช่ลงมาถึงคนทำนาทำสวนที่ถีบจักรยานใส่เสื้อ
เปื้อนดินยังมาซื้อเลย โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งตอนนี้นิยมกิน สลัดกันมาก เขาไม่สนภาชนะที่ใส่เท่าไรนัก ขอให้ราคาไม่ แพงมากและคุณภาพดีอร่อยแค่นี้พอ แต่ถ้าซื้อเพราะแพ็ค เก็ตสวย(และราคาแพง) ควรระวังไว้เพราะถ้าลูกค้ากินแล้ว ไม่ถูกใจก็จะไม่กลับมาซื้ออีกแรกๆอาจขายดี

****การแพ็คผักถ้าเรานำผักใส่เครื่องปั่นแห้งผักจะเก็บได้นานแต่ความกรอบอร่อยจะอยู่ไม่นาน แต่ถ้าไม่ปั่นแห้งจะเก็บได้ไม่นานแต่ความกรอบอร่อยจะอยู่นานของผมไม่ปั่นแห้ง***

ที่มา : อาจารย์อรรพร สุบุญสันต์

Visitors: 27,147