ไตรโคเดอร์มาชนิดน้ำ

ไตรโคเดอร์มาชนิดน้ำ   ไตรโคเดอร์มาชนิดน้ำที่อาจารย์จิระเดชทำขายในนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนจะต้องล้างเชื้อไตรโคเดอร์
ในห้องปลอดเชื้อใช้ภาชนะทุกอย่างที่ปลอดเชื้อหลังจากนั้น
จะมีกระบวนการที่ทำให้ไตรโคเดอร์มาสามารถมีชีวิตอยู่ได้
นานและมีการเติมสารบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
งานเป็นวิธีการที่คนทั่วไปไม่สามารถได้ ผู้ที่ทำจะต้องมีความ รู้และความชำนาญรวมถึงมีเครื่องมือที่พร้อม แต่ถ้าคุณทำ เองจะเกิดอะไรขึ้น
1.ในขวดจะมีจำนวนเชื้อไตรโคเดอร์มาลดลงตามเวลาที่เก็บ
2.ทางกลับกันภายในขวดจะมีเชื้อตัวอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นตาม เวลาที่เก็บ
3.ถ้ามีเชื้ออื่นๆ มากแล้วเราใส่ลงไปในระบบอาจจะก่อให้เกิด โรคหรือทำให้น้ำขาดอ๊อกชิเจนได้ เนื่องจากเชื้ออื่นๆ ไปแย่ง อากาศในระบบมาใช้
4.ถ้าเป็นเชื้อที่ไม่ต้องการอากาศจะน่ากลัวมาก แบบที่คน โดนเงี่ยงปลาทิ่มแล้วตายอันนั้นก็เป็นเชื้อที่ไม่ต้องการอากาศ

ที่มา  : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์
Visitors: 26,575