การคำนวนอัตราการไหลของปั๊ม

การคำนวนอัตราการไหลของปั๊ม  อัตราการไหลของน้ำสารละลายธาตุอาหารควรอยู่ที่ประ
มาณ 2 ลิตรขึ้นไป/นาที ที่ฟาร์มของผมอัตราการไหลอยู่ที่ 6-8 ลิตร / นาที
  วิธีการคำนวนก็คือใช้
(อัตราการไหลที่ต้องการ × จำนวนราง × เวลา 60 นาที × ค่าเผื่อ 2 ) =  เป็นกำลังปั้มจำนวนลิตร/ชั่วโมง
เวลาคุณไปซื้อปั้มน้ำที่ข้างกล่องจะมีบอกจำนวนวัตต์และบอกจำนวนการไหลเป็นลิตร/ชั่วโมง เหตุที่ต้องคูณด้วย 2 เพราะ ว่าเวลานำมาใช้งานจริงๆ เราจะพบว่ามันไหลไม่ได้ตามที่ข้าง กล่องเขียนไว้อาจเนื่องจากการเดินท่อ, ความสูงของราง, กำ ลังไฟฟ้าตกหรือพอใช้ไปนานๆ กำลังจะตกก็เลยต้องเผื่อไว้
อย่างของคุณผมแนะนำให้อัตราการไหลอยู่ที่ 3 ลิตร/นาที เพราะถ้าอัตราการไหลมากๆ หน้าร้อนจะปลูกผักได้ง่าย
การคำนวนก็คือ (3 × 8 × 60 × 2)  = 2,880
เพราะฉนั้นคุณต้องใช้ปั้มที่มีอัตราการไหลที่ 2,880 ลิตร/ชั่วโมงขึ้นไป

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575