วิธีเพาะทานตะวันงอก

วิธีเพาะทานตะวันงอก  ใช้กล่องโฟมเก่าตัดเอาแต่เฉพาะส่วนก้นกล่องสูง 5 เซนติเมตร เจาะรูที่ก้นกล่องหลายๆ รู เพาะเมล็ดทานตะวันด้วยเพอร์ไรท์1ส่วนผสมกับเวอร์มิคูไรท์ 4 ส่วน
1.แช่เมล็ดทานตะวันในไตรโคเดอร์มา 2 ชั่วโมง
2.ห่อด้วยผ้าชุบน้ำหนาๆทิ้งไว้หนึ่งคืน
3.ใส่วัสดุปลูกหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร
4.โรยเมล็ดทานตะวันให้ทั่วบริเวณวัสดุปลูก
5.ปิดด้วยวัสดุปลูกหนา 0.5- 1 เซนติเมตร
6.รดด้วยน้ำเปล่าผสมไตรโคเดอร์มาให้โชก
7.ตอนเช้ารดด้วยน้ำปุ๋ยที่ถ่ายออกจากโต๊ะปลูกผัก
   ตอนเย็นรดน้ำเปล่า เพาะไว้ประมาณ 4-5 วัน จึงจะเก็บต้น อ่อนทานตะวันได้ซึ่งจะสะอาดมากเพราะเพาะด้วยวัสดุปลูกที่สะอาด

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์
Visitors: 27,147