การปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่

การปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่วัสดุปลูกเราจะใช้ขี้เถ้าแกบ 4 ส่วนผสมกับขุยมะพร้าว 1 ส่วน ถุงที่ใช้ขนาด 7.5 × 15  นิ้วเจาะรูรอบถุง

เมล็ดพันธุ์สำหรับผมจะได้มา 4 วิธีคือ

1.มีคนให้มา ดีบ้างไม่ดีบ้าง
2.เลือกซื้อตามที่เขาขาย ดีบ้างไม่ดีบ้าง
3.ไปซื้อมะเขือเทศพันธุ์ที่เราอยากปลูกมาแล้วผ่านำเมล็ดมาล้างน้ำแล้วนำไปผึ่งในกระชอนตาถี่หรือบนผ้ามุ้งกันแมลงนำไปไว้ในบ้านตรงที่ๆคิดว่าไม่ร้อนทิ้งไว้ 2-3 วัน แล้วใส่ถุงแช่ เย็นไว้สัก 1 อาทิตย์ แล้วค่อยนำมาปลูกถ้าล้างแล้วจะนำมา ปลูกเลยก็ได้แต่อัตราการงอกจะไม่ดีสู้พักเมล็ดไว้หน่อยการ
งอกจะดีกว่า วิธีนี้ส่วนมากจะได้เมล็ดที่ดี
4.เก็บจากมะเขือเทศที่เราปลูกทำตามข้อที่ 3 ถ้าเราปลูก แล้วเก็บเมล็ดแล้วก็นำเมล็ดที่เก็บไปปลูกแล้วเก็บเมล็ดมะเขือเทศรุ่นหลังๆ จะมีเมล็ดน้อยลงเรื่อยๆ จนสุดท้ายแล้วมะเขือ เทศรุ่นท้ายๆจะไม่มีเมล็ดเลยเพราะฉนั้นถ้าเราทำตามข้อที่ 3 แล้วไม่มีเมล็ดหรือมีน้อยแสดงว่าคนปลูกเขาเก็บเมล็ดจากต้นเขาเอง

วิธีปลูก
1.เพราะเมล็ดในวัสดุปลูกโดยใช้ถาดเพาะหรือถุงขนาดเล็ก ใช้น้ำสารละธาตุอาหาร EC 1.2 pH 7.0    รดเช้า-เย็น ให้แดดพอประมาณจนต้นกล้าอายุ 15-25 วัน ย้ายปลูก การย้ายปลูกถ้าย้ายเร็วต้นจะไม่โทรมก่อนทำการย้ายปลูกให้ทำ hardening ก่อนให้เข้าไปอ่านสมุดบันทึกข้อที่ 5 เกี่ยว กับการทำ hardening
2.นำวัสดุปลูกใส่ถุงปลูกให้เต็มควรนำถุงวางบนร้านอย่างที่ เห็นเพราะเวลามะเขือเทศออกลูกมากๆ แล้วโดนฝนติดต่อ กันหลายๆ วันลูกจะได้ไม่แตกเพราะน้ำจะระบายได้เร็วและ มะเขือเทศจะบังคับหวานง่าย
3.นำต้นกล้ามาปลูกลงถุงปลูก
4.รดด้วยน้ำสารละลาย  EC 1.7  pH 6.5  เช้า-เย็น  รดจน น้ำไหลออกก้นถุงแล้วพอ
5.เมื่อมะเขือเทศโตคอยแขวนกิ่งด้วย
6.คอยแต่งกิ่งหรือใบแก่ล่างๆออกบ้าง
7.เมื่อมะเขือเทศออกดอกให้ใช้ไม้เล็กๆ พันด้วยฟองน้ำ เคาะที่ต้นให้ต้นสั่นเพื่อให้เกสรผสม
8.เมื่อติดลูกแล้วลูกใกล้แดงจะเร่งหวานมีสองวิธีคือให้น้ำน้อยลงหรือเพิ่ม EC แต่อย่าเร่งหวานมากเพราะต้นจะหยุดโต ดอกจะน้อยผลจะเล็ก

    อย่าลืมมะเขือเทศชอบแดดค่อนข้างจัดแต่ไม่ชอบร้อน  การปลูกวิธีนี้ใช้ปุ๋ยที่ปลูกผักสลัดได้หรือใช้น้ำสารละลายที่
ถ่ายออกจากการปลูกผักก็ได้ ถ้าอากาศเย็นไม่มีโรคและ แมลงรบกวนมะเขือเทศจะเลื้อยไปเรื่อยๆมีอายุหลายเดือน  ห้ามคนที่สูบบุหรี่เข้าใกล้แปลงปลูกห้ามใช้ยาฉุนกับมะเขือเทศเพราะจะนำโรคมา    ควรปลูกในมุ้งกันแมลงน้ำสารละควร ใส่ไตรโคเดอร์มาด้วยและวัสดุปลูกก็ควรใส่ด้วย   ในรูปที่ เห็นเขาฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 7 วันแต่เขาได้  GAP  ด้วยนะ ครับ

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์
Visitors: 26,575