การเทียบแคลเซียมไนเตรทกับปริมาณน้ำ

การเทียบแคลเซียมไนเตรทกับปริมาณน้ำ  เวลาผสมปุ๋ยเราจะเทียบเเคลเซี่ยมไนเตรทประมาณ 1  กิโลกรัม ผสมกับน้ำแล้วให้ได้ปริมาณไม่ต่ำกวา 5 ลิตร เพราะถ้าต่ำกว่า 5 ลิตร มันจะตกตะกอนได้ง่าย

ตัวอย่าง : ถ้าคุณมีน้ำประมาณ 185 ลิตร ควรมีแคลเซียม ไนเตรทประมาณ 37 กิโลกรัม แต่คุณใส่อยู่เพียง 23 กิโล กรัมก็ใช้ได้ แต่ถ้าคุณจะเพิ่มอีกเป็นสองเท่าคือ 46 กิโลกรัม มันก็จะมากเกินทำให้ตกตะกอนได้ง่าย แต่คุณสามารถใส่ หนึ่งเท่าครึ่งแคลเซียมไนเตรทที่ได้คือ 34.5 กิโลกรัม  เมื่อ คุณใส่เพิ่มแล้วเวลาใช้ปุ๋ยก็จะทำให้คุณใช้ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยลง

***ข้อควรจำ***
   การผสมปุ๋ยให้มีความเข้มข้นต่ำๆ เราจะได้ปุ๋ยที่มีประสิทธิ ภาพดีแต่เวลานำไปใช้เราต้องเคลื่อนย้ายสารละลายธาตุอาหารทีละมากๆ  แต่การผสมปุ๋ยให้มีความเข้มข้นสูงๆ ประสิทธิ ภาพปุ๋ยจะต่ำลงแต่เวลานำไปใช้ไม่ต้องขนทีละมากๆ

การผสมที่นิยมทำกันมากที่สุด คือ
1. แคลเซียมในเตรทประมาณ 1 กิโลกรัม ผสมให้ได้ปุ๋ย ปริมาณ 5 ลิตร เรียกว่า 1/200 ก็คือถ้าเรานำน้ำฝนมา 200 cc. แล้วใส่ปุ๋ย A B C อย่างละ 1 cc. เราจะวัด EC  ได้ประ มาณ 2.0 + -
2. แคลเซี่ยมไนเตรท 1 กิโลกรัม  ผสมแล้วให้ได้ปุ๋ยปริมาณ 10 ลิตร เราเรียกว่า 1/100  ก็คือถ้าเรานำน้ำฝนมา 100 cc. แล้วเราใส่ปุ๋ย A B C อย่างละ 1 cc. เราจะวัด EC ได้ 2.0 + -

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์


Visitors: 27,147