แมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว
 แมลงหวี่ขาวเป็นแมลงปากดูดตัวเต็มวัยจะตัวเท่าๆกับแมลง
หวี่แต่จะมองเห็นได้ง่ายกว่าเพราะเป็นสีขาวทั้งตัวส่วนตัว
อ่อนจะคล้ายๆเพลี้ยอ่อนถ้าใช้แว่นส่องพระจะมองเห็นลูกตาดำสองตาชัดเจนมันจะดูดน้ำเลี้ยงพืชเป็นอาหารใบพืชจะหยิกงอเสียรูปโตช้าตรงที่พวกมันเกาะอยู่จะเห็นเป็นขนปุยๆสีขาวบางที่อาจจะดูคล้ายเพลี้ยแป้ง
   การระบาดในผักสลัดส่วนมากจะเกิดกับพืชที่อยู่ที่ดินใกล้ๆ
แปลงผักก่อนจะไม่มาที่ผักสลัดโดยตรงเพราะอายุผักสลัดสั้นทำให้การขยายพันธุ์ไม่ครบวงจรชีวิตเพราะบางที่เราเก็บผัก
ก่อนที่ตัวอ่อนจะโตเต็มวัยและขยายพันธุ์ได้ ให้เราหมั่นเดิน สำรวจแปลงปลูกให้ทั่วๆเป็นประจำถ้าพบว่ามีต้นพืชชนิดใดที่มีแมลงหวี่ขาวอยู่อย่าถอนออกเพราะถ้าถอนออกแมลงหวี่ ขาวก็จะมาระบาดที่ผักสลัดทันทีเพราะบางครั้งเราพบว่าบางฟาร์มมีแมลงหวี่ขาวระบาดหลังจากที่กำจัดวัชพืช        
   ถ้าเราพบว่าต้นพืชอะไรมีแมลงหวี่ขาวระบาดให้เราเก็บพืช ชนิดนั้นเอาไว้เป็นพืชล่อแมลงหวี่ขาวหลังจากนั้นให้ซื้อยาฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น  ฟูราดาน  หรือ สตาร์เกิล จี มาขุดหลุม ฝังหรือหว่านบริเวณโคนต้นพืชนั้น(ควบคุมและกำจัดแมลงได้นาน 30-45 วัน โดยรากพืชจะดูดยาฆ่าแมลงเข้าไปทุกส่วน ของต้นพืชเมื่อแมลงหวี่ขาวมาดูดน้ำเลี้ยงมันก็จะตาย (สารเค มีชนิดนี้ทีผลต่ระบบประสาทส่วนกลางของแมลงทำให้เป็นอัมพาต กินอาหารไม่ได้และตายในที่สุดสตาร์เกิล จี มีความเป็น พิษต่ำมากต่อมนุษย์)

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,382