หนอนผีเสื้อกลางคืน

หนอนผีเสื้อกลางคืน   เวลาที่พบหนอนอย่างในแปลงผักบนต้นผักผมจะบี้ให้
ตัวหนอนแตก แต่ถ้ากลัวก็ใช้ที่คีบ คีบใส่ขวดปิดฝาทิ้ง ขยะไปเลยและถ้าคุณไม่มีมุ้งกันแมลง มันก็จะมาใหม่ อีกถ้าเป็นตัวเล็กๆ มันจะมาจากไข่ที่แม่มันไข่ไว้ที่ใบผัก แต่ถ้าตัวใหญ่ๆ บางทีมันเดินมาจากที่อื่น เช่น ที่กอหญ้า หรือข้ามรั้วมาจากข้างบ้าน ถ้าตัวใหญ่เดินได้ไกลมันจะ เดินมากลางคืน

ข้อแนะนำ_
1.อย่าเปิดไฟแสงสว่างใกล้แปลงผักเพราะผีเสื้อกลางคืนชอบเล่นไฟ
2.ตื่นนอนแต่เช้าๆ มาเก็บทำลายหนอนที่อยู่ที่ผักเพราะ ถ้ามาสายมันจะหลบเข้าที่กำบังหมด
3.คอยมองหาไข่แล้วเก็บทำลาย
4.พยามอย่าให้มีหญ้าใกล้แปลงผักเพราะจะเป็นที่หลบของหนอน(จะทำเหมือนผมไม่ใด้เพราะคุณไม่มีมุ้งกันแมลง)
5.ใช้ บี ที ของ อ.จริยา
ถ้าคุณมีมุ้งกันแมลงปัญหาจะน้อยกว่านี้

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,576