การเลือกใช้ Plastic (พลาสติก)

การเลือกใช้ Plastic (พลาสติก)   พลาสติกที่จะนำมาใช้ในระบบไฮโดรโพนิกส์นั้น
อาจารย์ยงยุทธท่านเคยสอนผมไว้ว่าถ้าเราต้องการจะ
ใช้อุปกรณ์ที่เป็น Plastic ในระบบไฮโดรโพนิกส์ไม่ว่า จะเป็นรางปลูก ถังสารละลาย ท่อน้ำกลับ และอื่นๆ เรา ควรเลือกใช้ Plastic จำพวก PVC (Poly Vinyl Chloride) จะเป็น Plastic ที่ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายและ จะไม่มีสารพิษอะไรละลายออกมาปนเปื้อนในสารละลาย แต่ห้ามใช้ Plastic รีไซเคิลจำพวก Plasticizer เพราะ พวกนี้จะใส่สารทำให้ Plastic นิ่มซึ่งเป็นสารที่อันตราย สามารถปนเปื้อนในสารละลายได้และจะสะสมในผักทำ
ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ Plastic พวกนี้ควรจะใช้ กับงานที่ไม่เกี่ยวกับของกิน เช่น ที่ตักขยะ ตระกร้าใส่ ของ ฯลฯ เพราะฉะนั้นถ้า Plastic ที่คุณใช้อยู่เป็น PVC คุณก็ไม่ต้องกังวล

ข้อเขียนใน หนังสือพิมพ์ที่ตรวจพบไดออกซิน น่าจะ เกิดจากการใช้ Plastic ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ Plastic รีไซเคิล ส่วนกรดอะซิติกเป็นสารที่ไม่อันตรายมากนัก เพราะเรากินกันอยู่แทบทุกวันมันคือน้ำส้มสายชูและน้ำส้มต่างๆ อาจารย์ยงยุทธบอกว่า "น้ำส้มสายชูที่เรากินกัน อยู่ทุกวันนี้ในท้องตลาดมีอยู่สองอย่างคือ
1.น้ำส้มสายชูหมัก
2.น้ำส้มสายชูที่ผ่านการทำปฏิกิริยาเคมีคือกรดอะซิติก แล้วมาผสมน้ำให้เจือจาง
ทั้งสองชนิดถ้าทำถูกต้อง อย.ก็ให้ผ่านทั้งคู่

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575