ครื่องวัด EC meter กับ TDS meter

เครื่องวัด EC meter กับ TDS meter
  เมื่อหลายปีที่แล้วผมเริ่มเป็นวิทยากรสอนการปลูกผัก
ไม่ใช้ดินมีผู้รู้จักท่านหนึ่งให้ผมช่วยบอกขายเครื่องวัด TDS meter ผมไปที่ บริษัทเขาเพื่อดู TDS meter ซึ่งผม ก็ไม่รู้จักว่ามันเป็นเครื่องอะไรเวลาเราวัด ค่ามันจะไม่ตรง กับค่าของ EC meter เขาบอกให้ผมวัดค่าเทียบกันโดย วัด EC ของสารละลายที่ 1.2 (เมื่อก่อนเราปลูกผักกันที่ EC 1.2 ) หลังจากนั้นให้ใช้เครื่อง TDS วัดค่า เมื่อได้ค่า เท่าไรให้จำเอาไว้สมติว่าได้ 800 เมื่อเราจะใช้เครื่องTDS  ปรับ EC แล้วต้องการได้ EC 1.2 เราก็ต้องใส่ปุ๋ยจนค่า TDS ขึ้นไปที่ 800 ผมดูว่ามันยุ่งยากผมก็เลยไม่รับปากที่ จะช่วยขายให้เขา เมื่อกลับมาบ้านผมก็เลยโทรไปขอ ความรู้จากอาจารย์ยงยุทธก็ได้ความรู้ ดังนี้
1.เครื่องวัด EC meter (Electrical Conductivity) เป็น เครื่องมือวัดเกลือที่เป็นของแข็ง(เช่น แมกนีเซี่ยม โปแตสเซี่ยม แคลเซี่ยม ฯลฯ) ที่ละลายอยู่ในน้ำวิธีวัด ปริมาณคือการวัดค่าการนำไฟฟ้า
2.เครื่องวัด TDS meter (Total Dissolved Solid)  เป็นเครื่องมือที่วัดเกลือที่เป็นของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำ วิธีวัด คือ การวัดค่าการนำไฟฟ้า

   เครื่องสองแบบนี้ทำงานเหมือนกันแต่หน่วยที่วัดได้ไม่ เหมือนกับเปรียบเหมือนตาชั่งที่เราใช้กันอยู่ บ้านเราถูก สอนให้ใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมแต่บางประเทศใช้หน่วยเป็น ปอนด์เครื่องวัดก็เหมือนกันเราถูกสอนให้ใช้ EC meter มาตั้งแต่ต้นถ้าเราจะใช้ TDS meter มันก็ต้องมีการ เทียบค่าโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์หรือทำตารางเทียบค่า

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,382