แบคทีเรีย Erwinia

แบคทีเรีย Erwinia
  แบคทีเรียที่ทุกฟาร์มควรระวังวันนี้ (พฤศจิกายน 2557) มีลูกศิษย์โทรมาปรึกษาปัญหาผักมีอาการโคน เน่าเละและมีกลิ่นเหม็น ลูกศิษย์คนนี้ปลูกผักไฮโดรโพ นิกส์มาเกือบสิบปีเเล้วนับว่าเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งในวงการเพราะได้รับเงินเดือนจากเจ้าของฟารม์เดือนละหลายหมื่นบาทผมบอกเขาว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคจากเชื้อแบคที่เรีย Erwinia เพราะว่าที่ฟาร์มของเขาใช้ตระกร้าส่งผักกับ ตระกร้าเก็บผักปนกันซึ่งผมเคยเตือนเขาแล้วว่าให้แยก ตระกร้าเพราะผมกลัวว่าจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้ามาใน ฟาร์ม ผมบอกเขาว่าให้รีบนำผักที่มีปัญหาไปส่งตรวจที่ คลีนิคโรคพืช ม.เกษตรกำแพงแสน และผมได้บอกเด็ก ที่คลีนิคว่าถ้าผลออกมาให้โทรบอกผมด้วยเพราะการ เช็คเชื้อแบคทีเรีย Erwinia ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูก็จะ ทราบผลและอาจเพาะเชื้อเพื่อยืนยันความถูกต้องอีก ครั้งผลจากการส่องกล้องพบว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย Erwinia ถ้าเป็นแบคทีเรีย Erwinia ผมบอกได้เลยว่ายาว
แบคที่เรีย Erwinia เป็นเชื้อที่เข้าสู่ฟาร์มโดยการปน เปื้อน เช่น ติดมากับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ผู้อื่นที่ เข้ามาในฟาร์ม ฯลฯ จะไม่มากับลมหรืออากาศเหมือนกับ เชื้อรา เมื่อเข้าไปในระบบจะขยายพันธ์ุโดยการแบ่งตัว และจะแบ่งตัวทุกๆวินาทีการแบ่งตัวจะแบ่งตัวแบบทวีคูณคือจาก 1 ไป 2 จาก 2 ไป 4 จาก 4 ไป 8  ภายใน 48 ชม. จาก 1 ตัว จะเป็นหลายๆล้านตัว การเข้าทำลายผักมันจะ สร้างน้ำย่อยเพื่อย่อยผนังเซลล์ของพืชเมื่อผนังเซลล์ถูกย่อยเซลล์ก็จะแตกเละเป็นที่มาของการเน่าเละของผัก (ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชผมได้มาจาก อาจารย์จิรเดช แจ่มสว่าง) การรักษาถ้ามีผักอยู่ในระบบ 10 กว่าปีที่ผ่าน มาเรายังไม่เคยทำสำเร็จแม้ว่าเราจะใช้ยาทั้งยาคนยา
พืช มีวิธีเดียว คือ เก็บผักออกให้หมดแล้วล้างระบบและ ทำการฆ่าเชื้อระบบ เครื่องมือเครื่องใช้ บริเวณฟาร์ม โดยยาฆ่าเชื้อหรือครอลอค ถ้าไม่อยากเป็นโรคนี้ก็ควร ป้องกันจะดีที่สุด เช่น ตระกร้าเก็บผักกับตระกร้าส่งผัก ควรจะเป็นคนละชุดโดยแบ่งเป็นสองสีอย่างชัดเจน เวลา มีตระกร้ามาจากผู้ซื้อผักถ้าจะนำเข้าฟาร์มควรฆ่าเชื้อก่อนควรมีที่จุ่มเท้าฆ่าเชื้อสำหรับผู้อื่นที่มาเข้าฟาร์ม

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,576