ความตั้งใจในการล้างระบบด้วยกรดไนตริก

ความตั้งใจในการล้างระบบด้วยกรดไนตริก   การล้างระบบด้วยกรดในตริกหรือที่ อ.ยงยุทธชอบพูด ว่าไหลกรดนั้น อาจารย์ยงยุทธมีความตั้งใจจะขจัดฟอส เฟตที่ตกตะกอนอยู่ในระบบออกเพื่อจะลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการตกตะกอนเพิ่มเพราะการเหนี่ยวนำของฟอสเฟตที่ตกตะกอนอยู่และผลพลอยได้ก็ คือ การฆ่า เชื้อในระบบ การไหลกรดเราตั้งใจจะให้เกิดการทำความ สะอาดในตำแหน่งที่เราไม่สามารถล้างทำความสอาดได้บ่อยๆ เช่น ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำกลับและที่อื่นๆ ส่วนรางปลูก นั้นเราสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายกว่าส่วนอื่นถ้าไหลกรดแล้วรู้สึกว่ารางปลูกจะโดนกรดไม่ทั่ว ผมว่าไม่ ต้องกังวล ในช่วงหลังเราพบว่าการใช้ไตรโคเดอร์มาเป็น ประจำจะทำให้ฟอสเฟตเเทบไม่มีการตกตะกอนอยู่ในระบบเลย   จึงทำให้จุดมุ่งหมายในการไหลกรดเปลี่ยนไป จากเดิมคือเราจะไหลกรดเพื่อฆ่าหนอนแดง ราเมือก หรือ ตะไคร่น้ำที่เกาะอยู่ในระบบ ราเมือกและตะไคร่น้ำ จะทำ ให้ระบบไม่สะอาดเป็นที่อาศัยของแบคทีเรียบางชนิด ทำให้น้ำสารละลายไหลไม่สะดวกและแบคทีเรียยังจะแย่งอากาศในสารละลายถ้ามีแบคทีเรียและสิ่งสกปรกรวมถึงราเมือกและตะไคร่น้ำมากๆก็อาจจะทำให้ในระบบมีอากาศน้อยจนก่อให้เกิดปัญหาในผักที่ปลูกได้

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต
Visitors: 27,147