ข้อแนะนำในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อใช้วัด pH

ข้อแนะนำในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อใช้วัด pH


 

    เมื่อหลายปีก่อนการปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ จะใช้เครื่องวัด pH เป็นหลักเพราะน้ำยาวัด pH ที่มีขาย อยู่ในท้องตลาดราคาแพงมากและจากประสพการณ์ของผมที่ผ่านมาในการให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์และผู้ปลูกทั่วไป พบว่าอาการรากเน่าจะเกิดจาก ปัจจัยเหล่านี้

1.อากาศร้อนทำให้น้ำสารละลายร้อนเมื่อน้ำสารละลายร้อนก็จะทำให้มีออกซิเจนต่ำ เมื่อรากพืชได้ออกซิเจนไม่ พอก็ทำให้เซลล์รากพืชตายเมื่อเซลล์รากพืชตายรากพืชก็อ่อนแอเชื้อโรคก็จะเข้าทำลายทำให้รากเน่า หากเรา นำไปตรวจเชื้อเรามักจะพบเชื้อราพริเที่ยมเราก็โทษเชื้อราพริเที่ยม แต่โดยความจริงแล้วถ้าพืชไม่อ่อนแอโรคก็ จะเข้าทำลายไม่ได้
2.เกิดจากน้ำสารละลายเป็นกรดมากเกินไปคือ pH ต่ำ กว่า 5.0 ทำให้รากพืชเน่าและโรคก็จะเข้าทำลาย เนื่อง จากพืชอ่อนแอ
3.เกิดจากน้ำสารละลายร้อนและ pH ต่ำร่วมกันแล้วทำ ให้รากเน่า

   สาเหตุที่พบมากที่สุดก็คือ ข้อ 2. รองลงมาก็คือ ข้อ 3. และข้อสุดท้ายคือ ข้อ 1.  ทั้งข้อที่ 2 และ 3 พบว่าสาเหตุ เกิดจากเครื่องวัด pH เสียเกือบ 100 % หลังจากนั้นอา จารย์ ยงยุทธก็เริ่มหาวิธีผสมน้ำยาวัด pH ที่เหมาะแก่ การใช้วัด pH  สารละลายและได้สอนให้กับหลายท่าน เพื่อผลิตขายทำให้ผู้ปลูกรายเก่าๆหรือผู้ที่มีประสพการณ์มากๆไม่นิยมใช้เครื่องวัด pH แต่จะใช้น้ำยาวัด pH แทน แต่ฟาร์มใหญ่ๆบางฟาร์มอาจจะยังใช้อยู่เพื่อความ สะดวกแต่เขาก็จะมีน้ำยาวัด pH ไว้คอยเปรียบเที่ยบอยู่ ตลอด

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์


Visitors: 27,147