ข้อแนะนำการขาดอากาศในระบบไฮโดรโปนิกส์

ข้อแนะนำการขาดอากาศในระบบไฮโดรโปนิกส์
1.การขาดอากาศในอุณหภูมิปรกติคือไม่ใช่หน้าร้อน(อุณหภูมิต่ำกว่า 30°c )เรามักพบกับระบบน้ำลึกที่มีผักอยู่ หนาแนนและส่วนที่น้ำสารละลายจะได้สัมผัสกับอากาศมีน้อยจะมีก็แต่ส่วนที่อยู่ในถังสารละลายส่วบบนโต๊ะปลูกจะสัมผัสกับโฟมทำให้เมื่อผักต้นใหญ่ขึ้นใช้อากาศมากขึ้นแล้วอากาศไม่พอทำให้รากเน่า แต่ในระบบ NFT จะมี ปัญหาน้อยเพราะสารละลายมีพื้นที่ๆสัมผัสอากาศมากทำให้ไม่ค่อยพบการขาดอากาศที่อุณหภูมิต่ำ

วิธีแก้
การขาดอากาศจะทำได้ง่ายเพียงแต่หาวิธีเติ่มอากาศให้ เช่น ใช้ปั๊มอากาศหรือเพิ่มพื้นที่ให้สารละสัมผัสกับอา กาศได้มากขึ้น ฯลฯ

2.การขาดอากาศที่อุณหภูมิสูงในหน้าร้อน(อุณหภูมิสูงเกิน 32 °c )  เราจะพบกับระบบ NFT มากกว่าระบบน้ำลึก เพราะระบบน้ำลึกส่วนมากมีน้ำสารละลายมากทำให้น้ำสารละลายร้อนช้าส่วน NFT จะมีน้ำสารละลายน้อยทำ ให้น้ำสารละลายร้อนเร็ว แล้วที่บอกว่าระบบ NFT น้ำสาร ละลายสัมผัสกับอากาศได้มากแล้วทำไมน้ำสารละลายจึงขาดอากาศถ้าอุณหภูมิปรกติไม่มีปัญหาแต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน 32 °c อากาศจะละลายเข้าไปในสารละลายได้ น้อยและถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นอากาศจะละลายเข้าไปไม่ได้แต่จะกลับกันคืออากาศที่อยู่ในน้ำสารละลายจะแยกตัวออกมาจากสารละทำให้สารละลายยิ่งขาดอากาศมากขึ้น เพราะฉนั้นการเพิ่มอากาศในหน้าร้อนจะต้องคำนึง ถึงการลดอุณหภูมิควบคู่ไปด้วยเพราะถ้าอุณหภูมิสารละลายสูงอยู่การเติมอากาศก็จะไม่มีประโยชน์เพราะโมเลกุลของน้ำสารละลายจะไม่สามารถจับออกซิเจนไว้ได้เนื่องจากมันขยายตัวเมื่อมันมีอุณหภูมิสูง

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575