ข้อเปรียบเทียบระหว่างฟองน้ำกับเพอร์ไรท์+เวอร์มิคูไรท์

ข้อเปรียบเทียบระหว่างฟองน้ำกับเพอร์ไรท์+เวอร์มิคูไรท์--> การใช้ฟองน้ำ
ข้อดี
1.ราคาถูก
2.เวลาเก็บผักแล้ววางทับกันหรือเวลาแปรรูปผักจะไม่มีอะไรหลุดรวงไปที่ผัก(ดีสำหรับคนที่ซื้อผักเราไป)ดังนั้นผู้ซื้อบางรายจึงกำหนดว่าผักที่เขาจะรับซื้อต้องปลูกด้วยฟองน้ำ
3.ผักที่ปลูกด้วยฟองน้ำเวลาตัดรากออกจะเสียน้ำหนักน้อย(ผู้ซื้อชอบ)ดังนั้นผู้ซื้อบางรายจึงกำหนดว่าผักที่เขาจะรับซื้อต้องปลูกด้วยฟองน้ำ
** ข้อ 2,3 เป็นข้อดีของฟองน้ำสำหรับผู้ซื้อแต่ไม่ใช่ข้อดีของผู้ปลูก**
4.น้ำหนักเบา

_ข้อเสีย
1.เวลาเพาะเมล็ดคนที่ใส่เมล็ดต้องใส่ลึกพอดี ถ้าลึกไป ผักอาจไม่งอกหรือถ้าตื้นเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้เพาะจะต้องมีความชำนาญ
2.ฟองน้ำต้องหมั่นรดน้ำถ้ารดน้อยไปแห้งตายรดมากไปเน่าตายเพราะฉะนั้นคนรดน้ำ ต้องมีความชำนาญ
3.เวลาปลูกด้วยฟองน้ำบริเวณโคนต้นที่อยู่ในฟองน้ำจะไม่คอยดียกเว้ณระบบ DRFT ที่โคนจะดีเพราะเวลาลดระ ดับน้ำแล้วฟองน้ำจะแห้งทำให้โคนจะไม่มีปัญหา

--> การใช้เพอร์ไรท์+เวอร์มิคูไรท์
_ข้อเสีย
1.ราคาแพง
2.เวลาเก็บผักซ้อนกันหรือนำผักไปแปรรูปอาจจะมีเม็ดเพอร์ไรท์ติดไป(ผู้ซื้อไม่ชอบ)
3.เวลาตัดรากออกผักจะเสียน้ำหนักมากกว่าฟองน้ำ(ผู้ซื้อไม่ชอบแต่คนปลูกชอบเพราะน้ำหนักดีกว่าปลูกด้วยฟองน้ำ)
4.น้ำหนักมากว่าฟองน้ำ

_ข้อดี
1.เวลาใส่เมล็ดใส่ลึกบ้างตื้นบ้างขึ้นหมดทำให้ผู้เพาะเมล็ดไม่ต้องมีความชำนาญ
2.ไม่ต้องรดน้ำเพียงแต่มีน้ำอยู่ที่ก้นถ้วยเวลาอากาศแห้งมันจะดูดน้ำขึ้นมาเองเวลาฝนตกมามากๆมันก็จะระบายน้ำออก คือมันจะรักษาความชื้นให้คงที่ตลอด
3.โคนต้นส่วนที่อยู่ในเพอร์ไรท์จะดีกว่าฟองน้ำ

**ผมเคยทำการทดลองเปรียบเทียบทั้งสองอย่างแล้วพบว่าการปลูกด้วยฟองน้ำราคาถูกกว่าเพอร์ไรท์ก็จริงแต่จะต้องมีการจัดการที่ดีกว่าและมากกว่าการปลูกด้วยเพอร์ไรท์แต่ถ้าจัดการไม่ดีอัตราการงอกจะต่ำอัตราการตายจะสูงจะทำให้ต้นทุนการปลูกจะสูงกว่าเพอร์ไรท์ทันที**

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 24,331