ผักออร์แกนิกหรือผักอินทรีย์

ผักออร์แกนิกหรือภาษาไทยเรียกว่าผักอินทรีย์ (ผักที่ปลูกด้วยวิธีนี้ถือว่าเป็นผักที่ดีที่สุด) ผัก ชนิดนี้ในกระบวนการผลิตจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด ห้ามมาจากการผลิตที่ผ่านกระบวนการทางอื่นหรือเราอาจจะเรียกได้ว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราถึงจะเรียกว่าผักออร์แกนิกหรือผักอินทรีย์ 100 % แต่ในปัจจุบันคุณคิดว่าผู้ที่จะผลิตผักออร์แกนิก จำนวนมากๆ จะสามารถหาปัจจัยการผลิตที่มาจากธรรมชาติได้เพียงพอ หรือการจัดการโรคและแมลงทำอย่างไร ผู้ปลูกผักบางรายนำเอามูลสัตว์มาใส่ในผักแล้วก็บอกคนอื่นๆ ว่าเขาปลูกผักออร์แกนิก ผมอยากถามว่าเมล็ดพันธุ์มาจากไหนเก็บเองหรือซื้อมา ถ้าซื้อมาผู้ที่ทำเมล็ดใช้ยาฆ่าแมลงกับต้นพันธุ์ที่เก็บเมล็ดหรือเปล่า มูลสัตว์ที่ใส่เอามาจากไหน ถ้าเอามาจากฟาร์ม แล้วฟาร์มนั้นเลี้ยงสัตว์มีการให้ยาสัตว์หรือเปล่า ผมคิดว่าต้องให้ทุกฟาร์มแน่นๆ ถ้าให้ยาในมูลสัตว์ก็มีสิ่งที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เมื่อนำมาใช้ก็ทำให้ผิดหลักการเพราะว่าในการปลูกผัก

อินทรีย์ต้องไม่มีสิ่งที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ในเมืองไทยเมื่อหลายๆ ปีก่อนโดยเฉพาะชาวเขาพวกนี้เขาจะปลูกผักอินทรีย์ได้ เขาจะเริ่มจากถางป่าพรวนดินหยอดเมล็ดใช้น้ำฝนปลูกไม่ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เพราะไม่มีบางปีได้มากบางปีได้น้อยเพราะขึ้นอยู่กับ ฝน โรค และเเมลง ซึ่งเขาไม่ได้ใช้อะไรควบคุมอย่างมากก็ใส่มูลสัตว์ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ เช่น หมู เป็ด ไก่ และเขายังเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในปีต่อๆ ไป ผักหรือพืชพวกนี้เราจึงจะ เรียกว่าอินทรีย์ได้เต็มปาก แต่ในปัจจุบันชาวเขาที่ปลูกผักอินทรีย์มาตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ยังหันมาปลูกผักตามวิธีวิทยาศาสตร์เลย ทั้งที่มีคนบอกว่าผักอินทรีย์ลงทุนน้อย ราคาดี ทำไมชาวเขาถึงไม่ปลูก

ผมว่าในปัจจุบันผักอินทรีย์และผักกึ่งอินทรีย์จะเกิดได้ยากหน่อย เพราะว่ามีผู้ปลูกบางรายปลูกผักด้วยการใช้ทั้งปุ๋ยเคมี และสารเคมีจัดการศัตรูพืชแล้วนำมาขายในนามของผักอินทรีย์

แต่ราคาขายถูกมากแล้วชอบโกหกว่าราคาถูกเพราะผักอินทรีย์ลงทุนต่ำ ซึ่งขัดกับความเป็นจริงถ้าเป็นผักอินทรีย์แท้ๆ จะมีต้นทุนที่สูงในต่างประเทศผักอินทรีย์มีราคาแพงกว่าผักปกติ แต่ในเมืองไทยกลับกันผักอินทรีย์ถูกกว่า เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกผักอินทรีย์และกึ่งอินทรีย์ จึงไม่สามารถแข่งขันด้านการตลาดได้คงต้องรอให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผักอินทรีย์มากขึ้น จะได้ไม่ไปหลงเชื่อคนที่ชวนเชื่อโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575