ผักรสขมเกิดจาก

ผักรสขมเกิดจาก

1. พันธุ์ผัก

2. ผักอายุมาก แต่ถ้าอากาศเย็นถึงจะเป็นผักอายุมากๆ ก็จะ ไม่มีรสขมแต่ถ้าอากาศร้อนผักตะมีรสขมแน่นอนการเก็บผักอายุที่คุ้มทุนที่สุดและอร่อยที่สุด คืออายุประมาณ 35-42 วัน นับจากวันเพาะเมล็ดยิ่งเก็บอายุน้อยๆ จะไม่ขมแต่ถ้าอายุยิ่ง มากยิ่งขม

3. EC ที่ใช้ปลูกผักยิ่งสูงมากยิ่งขมมาก แต่ถ้าอากาศเย็นก็จะ ไม่ขม

4. ผักเป็นโรคแล้วโตช้าแต่ถ้าอากาศเย็นก็จะไม่ขม

5. ให้แสงแดดจัดแต่ถ้าอากาศเย็นก็จะไม่ขม

สรุปก็คือ ถ้าอากาศเย็นผักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรสขม แต่ถ้าอากาศร้อนผักจะมีปัญหาเรื่องรสขมเพราะฉะนั้นเราต้องลดปัจจัยหลายๆ อย่างที่ทำให้ผักมีรสขม เช่น ลดอายุการเก็บผัก ลดแสงแดด ลด EC ลดการเกิดโรค เปลี่ยนถ่ายน้ำสารละลายให้ไวขึ้น

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575