การหาปริมาณเหล็กที่จะใส่ในสูตรปุ๋ย

เหล็กที่เราใช้กันอยู่มีความเข้มข้นไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าเหล็กตัวไหนมีความเข้มข้นมากก็จะใช้น้อยถ้าเหล็กตัวไหนมีความเข้มข้นน้อยก็จะใช้มาก เราจะดูความเข้มข้นจากเปอร์เซ็นต์ของเหล็ก เหล็กที่มีเปอร์เซ็นต์สูงจะมีความเข้มข้นมาก

เหล็ก EDDHA มี 6 %

เหล็ก DTPA มี 7 %

เหล็ก EDTA มี 13 %

ในสูตรปุ๋ยของฝรั่งที่เราดูแบบมาเขาจะใช้เหล็กในสูตรเป็น ppm เขาจะใส่เหล็กในสูตรปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ 1-12 ppm ในสูตรปุ๋ยของผมจะใส่เหล็กอยู่ที่ประมาณ 6.5 ppm คือเดินสายกลางระหว่าง 1กับ 12 โดยการใช้เหล็ก EDDHA 50 กรัม และ DTPA 50 กรัม คำนวณได้ดังนี้

EDDHA (50 กรัม × 6) ÷ 100 = 3ppm

DTPA (50กรัม × 7) ÷ 100 = 3.5ppm

เมื่อเอาทั้งสองมารวมกันก็ได้ 6.5 ppm

แต่ถ้าจะใช้ EDDHA อย่างเดียวก็ต้องเป็น

(........กรัม × 6) ÷ 100 = 6.5 ppm

เลขในเส้นปะคือ 108.333 หรือ 109 กรัม

แต่ถ้าเป็นเหล็ก EDTA

(.......กรัม × 13) ÷100 = 6.5 ppm ตัวเลขในเส้นปะคือ 50 กรัม

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575